theorie 2

 

 

 

 

 

 

Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen.

Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen samen met enkele andere documenten.

Je mag alleen theorie-examen doen als je 18 jaar of ouder bent.

Het theorie-examen voor de personenauto (B) bestaat sinds 1 maart 2009 uit 3 onderdelen.

Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en vragen over hoe
je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning)

De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt ze daarop ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Je slaagt voor het theorie-examen als:

Je 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning.
Je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Je moet dus voor beide onderdelen minimaal een voldoende halen om te slagen voor je theorie-examen.

Meenemen naar het theorie-examen:

Een wettelijk toegestaan, geldig itentiteitsbewijs
Een recente, goed gelijkende pasfoto

LET OP!!!
Bij het ontbreken van de vereiste document of niet tijdig verschijnen op het examencentrum (CBR), kun je niet deelnemen aan het theorie-examen en volgt geen restitutie van het examengeld.
                                                                                                                                             bron cbr

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HomeDisclaimerMotorAutoAanmeldenContact

Copyright © 2009 , verkeersschool MotorMouse. alle rechten voorbehouden
Webdesign by Johnny Lakhai